Jakość wody basenowej spełnia wymogi fizykochemiczne i mikrobiologiczne rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

go

  RAPORT DZIENNY - 23.04.18 (PONIEDZIAŁEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

734

0,58

0,25

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,16

760

0,85

0,31

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

764

0,92

0,28

go

  RAPORT DZIENNY - 17.04.18 (WTOREK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

740

0,64

0,34

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,16

756

0,82

0,44

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

753

0,78

0,18

go

  RAPORT DZIENNY - 18.04.18 (ŚRODA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

742

0,63

0,39

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

757

0,83

0,39

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,18

751

0,72

0,20

go

  RAPORT DZIENNY - 19.04.18 (CZWARTEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

736

0,54

0,26

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mv)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,13

760

0,86

0,33

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,18

755

0,68

0,15

go

  RAPORT DZIENNY - 20.04.18 (PIĄTEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mv)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

733

0,52

0,37

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

763

0,80

0,32

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,13

773

0,97

0,26

go

  RAPORT DZIENNY - 21.04.18 (SOBOTA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

733

0,53

0,30

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

764

0,82

0,37

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

762

0,62

0,45

 

go

  RAPORT DZIENNY - 22.04.18 (NIEDZIELA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,06

742

0,60

0,21

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

764

0,82

0,25

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

763

0,88

0,27

 

go

WYNIKI BADAŃ WODY 2018

STYCZEŃ

DATA

Dokument

02.01.2018

wbwT_20170102.pdf

15.01.2018

wbwT_20170115.pdf

29.01.2018

wbwT_20170129.pdf

LUTY

DATA

Dokument

01.02.2018

wbwT_20170201.pdf

07.02.2018

wbwT_20170207.pdf

12.02.2018

wbwT_20170212.pdf

14.02.2018

wbwT_20170214.pdf

26.02.2018

wbwT_20170226.pdf

MARZEC

DATA

Dokument

12.03.2018

wbwT_20180312.pdf

19.03.2018

wbwT_20180319.pdf

26.03.2018

wbwT_20180326.pdf

KWIECIEŃ

DATA

Dokument

04.04.2018

wbwCz_20180404.pdf

09.04.2018

wbwT_20180409.pdf

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2018 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2018.pdf

2.

harmonogram_PPWIS_2018.pdf

go

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Nadzór nad jakością wody na pływalniach
w Centrum Park Chojnice

LP.

Dokument

1.

ChP-01/2017

go

Działania naprawcze

27.03

W związku z otrzymanymi w dniu 27.03. drogą tel. informacji od Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o podwyższonej ilości jednostek bakterii Legionella w wodzie pod natryskami przy przebieralni damskiej podjęto poniższe czynności:

  • natychmiast po ich otrzymaniu wyłączyliśmy z użytkowania natryski przy szatni damskiej,
  • w godzinach od 14:00 do 22:00 wylewki w/w natryskach zostaną rozkręcone i zdezynfekowane związkami chloru,
  • w godzinach od 22:00 do 24:00 nastąpi odpowiednie przegrzanie instalacji wodnej wszystkich natrysków.

W dniu 04.04.2018 r. nastąpił ponowny pobór próbek wody z natrysków przy przebieralniach damskiej i męskiej do badań na obecność bakterii Legionella. 

Natryski przy przebieralni damskiej zostaną ponownie udostępnione dla klientów po uzyskaniu poprawnych wyników badań, tj. po min. 10 dniach od poboru.

W dniu 16.04.2018 r. otrzymaliśmy wyniki badań wody na obecność bakterii Legionella pod prysznicami przy przebieralniach damskiej i męskiej. Wyniki są zgodne z wymogami. W porozumieniu ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chojnicach w dniu 16.04.2018 r. udostępniliśmy klientom natryski przy przebieralni damskiej.

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.