PROMOCJA MIKOŁAJKOWA

PROMOCJA MIKOŁAJKOWA

promocja trwa od 08.12.2018 r. do 09.12.2018 r.

W dniach 8 – 9 grudnia zapraszamy rodziny do Parku Wodnego.

Przyjdź minimum w 3 osoby* na basen i skorzystaj z promocji – 18 zł / 1h.
*(2 osoby dorosłe + dziecko, 1 osoba dorosła + 2 dzieci, itd.)

Cena jednostkowa za 1 osobę  przy zakupie biletu wynosi 6 zł / 1 os.

UWAGA! Nie łączymy promocji!

PROMOCJA PORANNA

PROMOCJA PORANNA

promocja trwa od 01.01.2018 r. do odwołania

W godzinach od 7:00 do 9:00 godzina tylko za 9 zł.

Kupują karnet 10 godz. płacisz 8,5 zł za 1 godz.

UWAGA! Nie łączymy promocji! Promocja tylko dla klientów indywidualnych kupujących bilet.

PROMOCJA URODZINOWA

PROMOCJA URODZINOWA

promocja trwa od 01.01.2018 r. do odwołania

Przychodząc na basen w dzień swoich urodzin NIE PŁACISZ ZA BILET!

UWAGA! Nie łączymy promocji! Pełnoletni opiekun dzieci do lat 10-ciu płaci tylko 5 zł za pobyt bez ograniczeń z dzieckiem, które obchodzi urodziny.

PROGRAM +15 MINUT

PROGRAM +15 MINUT

 

Dla wszystkich odwiedzających Park Wodny w Chojnicach

+ 15 MIN NA PRZEBRANIE I PRYSZNIC*

* Automatycznie doliczane do pierwszej godziny pobytu na basenie

KARTA RABATOWA

KARTA RABATOWA

promocja trwa od 15.09.2018 r. do 15.12.2018 r.

Zbieraj pieczątki i wchodź na basen z coraz większym rabatem

10% 15% 20% 25% 30%

UWAGA! Kartę rabatową należy okazać w kasie przed skorzystaniem z pobytu na basenie.

- karty wydawane będą do 06.11.2018 r.,
- 1 karta = 1 osoba
- 1 pobyt = 1 pieczątka

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ CENTRUM PARK CHOJNICE

1.  Organizatorem promocji pn. „karta rabatowa” (zwana dalej „kartą”) jest CENTRUM PARK CHOJNICE.

2.  Kartę rabatową otrzymuję każdy klient indywidualny, który zakupi bilet na basen wg stawek z cennika tj. normalny 14 zł, ulgowy 12 zł, emeryt, inwalida, rencista 9 zł.

3.  W celu uzyskania pieczątki lub skorzystania z ulgi należy okazać kupon rabatowy przed skorzystaniem pobytu na basenie.

4.  Wejście na basen ze stosowną ulgą następuje zawsze po okazaniu się odpowiednią legitymacją, dokumentem potwierdzającym ulgę.

5.   Karta zawiera 5 miejsc na pieczątki z odpowiednimi upustami: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Jeden pobyt na basenie = jedna pieczątka. Zdobycie kolejnych pieczątek warunkuje kolejny rabat.

6.  1 karta = 1 osoba; np. 3 osobowa rodzina otrzymuje 3 karty. Każdy zbiera pieczątki indywidualnie.

7.   Rabaty naliczane są przy kasie po wyjściu z basenu za cały pobyt 1 osoby.

8.  Klient przystępując do promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

9.   Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania promocji w dowolnym momencie bez podania przyczyny oraz możliwość dokonania modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.

10.  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.centrumpark.eu oraz na tablicach ogłoszeń.

11. Czas trwania akcji 15.09.2018 r. – 15.12.2018 r.

12. Karty wydawane będą do 06.11.2018 r.

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.